Logo Buurtacademie zonder rand

Wat zijn de activiteiten van de Buurtacademie rond vrijwilligerswerk?

In Doesburg zijn enorm veel mensen als vrijwilliger actief. Zij zetten zich in voor hun woon- en leefomgeving, club of vereniging, kerkgenootschap, hobby of medemens. Die inzet is voor de samenleving van groot belang. Ze moet dan ook gekoesterd en waar mogelijk versterkt worden.  
De Buurtacademie biedt op allerlei manieren ondersteuning aan dat vrijwilligerswerk.


Inzet voor vrijwilligers
Aan vrijwilligers kunnen we begeleiding bieden bij het vinden van passend vrijwilligerswerk en hulp bij vragen over de rechten en plichten van dat werk. Ook verzorgt de Buurtacademie voor hen cursussen op maat.   

Inzet voor organisaties
Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen van ons hulp krijgen bij het vinden en binden van vrijwilligers en bij het scheppen van een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving. Dit doen we onder andere door het geven van informatie en advies over de voorwaarden voor eigentijds vrijwilligerswerk.

Activering inwoners
De Buurtacademie speelt een belangrijke rol bij het vinden van vrijwilligerswerk voor inwoners met een uitkering, beperkingen of een beperkt sociaal netwerk. Het doen van vrijwilligerswerk brengt hen (meer) contacten met anderen, nieuwe vaardigheden, een zinvolle tijdsbesteding buitenshuis en/of toeleiding naar betaald werk. Bij voorrang wordt er bemiddeld naar werk op De Linie 4.

Vrijwilligersvacaturebank
De Buurtacademie beheert een vrijwilligersvacaturebank waarin de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerkvacatures is ondergebracht. Daar waar nodig en mogelijk bieden we hulp bij de bemiddeling tussen vraag en aanbod. Dat doen we ook bij maatschappelijke stages door scholieren uit Doesburg.

Waardering van vrijwilligerswerk
De gemeente Doesburg stimuleert de vrijwillige inzet van haar inwoners op allerlei wijzen. Een steeds terugkerende activiteit is de organisatie van de jaarlijkse Vrijwilligersprijs. De Buurtacademie heeft hier een belangrijk aandeel in.

Informatie
Veel van de kennis die de Buurtacademie bij haar ondersteunende activiteiten inzet, komt van speciaal daartoe opgezette websites, instellingen of belangenorganisaties. Die informatie is voor iedereen ook rechtstreeks te raadplegen en te benutten. Hieronder staan de twee belangrijkste bronnen.  

Vrijwilligerswerk.nl
Op dit internetportaal is vrijwel alles over vrijwilligerswerk te vinden. Kennis, nieuws, instrumenten, adressen, goede praktijkervaringen; het komt hier allemaal samen. Het portaal verbindt organisaties, ondersteuners, opleiders, adviseurs, beleidsmakers én vrijwilligers met elkaar. Op tal van onderwerpen en altijd met het laatste nieuws.
www.vrijwilligerswerk.nl

NOV
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 350 (koepel)organisaties aangesloten, organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken, politiek enzovoort.
www.nov.nl

 

Top